Home > 제품소개 > 프로그래머 > 8갱프로그래머 (NAND) > 지원디바이스
< 롬/갱라이터 >
8갱프로그래머 (NAND) : MaxFlash-8G / 지원디바이스 / 전체비교표 / 제안서 및 장점 / 자료실
8갱프로그래머 : Beehive8s / 지원디바이스 / 전체비교표 / 제안서 및 장점 / 자료실
4갱프로그래머 : Beehive4+ / 지원디바이스 / 전체비교표 / 제안서 및 장점 / 자료실

Untitled Document
  ::: MaxFlash-8G 지원 디바이스 :::
 
 1. K9F1G08U0A-YCB0 SAMSUNG TSOP-48

 2. K9F5608U0C-YCB0 SAMSUNG TSOP-48

 3. MX29LV640A/B/C/BT MACRONIX TSOP-48

 4. EN29LV160AT-70TC EON TSOP-48

 5. SST39VF160-70 SST TSOP-48

 6. K9F5616U0C SAMSUNG TSOP-48

 7. K9F1208U0M-Y SAMSUNG TSOP-48

 8. K9F6408U0C SAMSUNG TSOP-48

 9. K9F2808U0C SAMSUNG TSOP-48

 10. K9F2G08UOMYCBO SAMSUNG TSOP-48

 11. TE28F320C3TD70 SAMSUNG TSOP-48

 12. SST39VF1601 SST TSOP-48

 13. HY27UG084G2M HYNIX TSOP-48

 14. K9F4G08Ux SAMSUNG TSOP-48

 15. K9K4G08Ux SAMSUNG TSOP-48

 16. K9K8G08Ux SAMSUNG TSOP-48

 17. HY27UG082G2M HYNIX TSOP-48

 18. PLCC 32 PIN ADAPTOR PLCC-32

 19. TSOP 32 PIN ADAPTOR TSOP-32

 20. FBGA 63 BALL ADAPTOR FBGA63A

 21. TSOP 56 PIN SOCKET TSOP-56

 22. MX29LV160A/B/C/BT MACRONIX TSOP-48

 23. MX29LV320A/B/C/BT MACRONIX TSOP-48

 24. K5D1G12DCM MCP SAMSUNG BGA-107

 25. K9F5608 SAMSUNG TBGA63
Today/Total   3 / 943,024